Jobaanbiedingen
De kandidaat heeft definitief zijn akkoord gegeven voor de job. Wat moet ik nu doen?

Niets. De uren worden in de kalender van de kandidaat geplaatst en deze wordt tijdig herinnerd aan de te werken uren bij je zaak. Alle overige achterliggende administratie wordt door onze diensten verzekerd. Klaar!

Hoe aanvaard ik een kandidaat? / Hoe weiger ik een kandidaat?

Je zal via notificaties op de hoogte gebracht worden van kandidaten die reageren op je aanbieding. Op de startpagina van de app zal je kunnen doorklikken op elke aanbieding om zo meer details te vernemen over elke kandidaat. Wanneer de juiste kandidaat zich gemeld heeft, kan je reageren en alleen aan hem of haar een finaal aanbod sturen.

Opgelet: bij een positieve reactie betoon je op dit moment enkel nog maar interesse in de kandidaat. Je hebt dus als opdrachtgever enkel nog maar een keuze voor een kandidaat gemaakt aan wie je een finaal aanbod laat weten.

Kandidaten die je voorkeur niet genieten, kan je automatisch een “neen bedankt” boodschap sturen die hen informeert dat ze dit keer niet in aanmerking komen voor de job.

Hoe lang duurt het alvorens kandidaten reageren? Ik zie dat de jobaanbieding slechts geldig blijft tot een bepaald moment?

Dit is variabel en hangt af van de kandidaten en het aanbod. Reacties kunnen onmiddellijk volgen of een paar dagen op zich laten wachten voor jobaanbiedingen die zich verder in de toekomst situeren. Op een bepaald moment loopt een aanbieding effectief af en kan er niet verder op gereageerd worden. Zoek je toch nog iemand voor die functie of periode, plaats dan een nieuwe jobaanbieding.

Hoe plaats ik een jobaanbieding?

Nadat je account geactiveerd werd, kan je meteen jobaanbiedingen plaatsen. Dit kan door telkens opnieuw de vacature volledig aan te maken of door je te baseren op een vorige jobaanbieding. Deze laatste manier is vooral handig als het vaak om identiek dezelfde opdrachten gaat. Denk er ook aan om eventuele vrije informatie toe te voegen die de kandidaten meer informatie geeft over de concretere inhoud van de opdracht.

Hoe wijzig ik de uren voor aanvang van de shift ?

Dit filmpje toont je hoe je de uren voor de aanvang van een shift kan aanpassen.

Ik heb al vaak jobaanbiedingen geplaatst, maar er werd nog nooit of slechts zelden gereageerd door kandidaten. Wat doe ik fout? Wat kan ik verbeteren?

Het is de kandidaat zelf die kiest uit al de jobaanbiedingen die hij toegestuurd krijgt. Zijn keuze zal gebaseerd zijn op de functie, de vereisten, het salaris maar ook de beoordelingen, aanbevelingen, volledigheid van het profiel van de zaak enz. Je doet er dus goed aan ervoor te zorgen dat je profiel volledig is en dat je voldoende positieve beoordelingen van andere kandidaten opbouwt.

Je kan er ook over waken je jobaanbiedingen tijdig te plaatsen (dit geeft kandidaten meer tijd om te reageren). Je kan ze ook interessanter maken door een hoger salaris te bieden of de duur van de opdracht te vergroten. Weet ook dat kandidaten zelden een beschikbaarheid van 7 dagen op 7 hanteren in hun profiel. Waak er dus over voldoende vrije dagen te voorzien in langere opdrachten.

Ik heb per ongeluk gereageerd op een kandidaat? Kan ik mijn definitief voorstel nog annuleren?

Dat kan niet. Wanneer je een kandidaat weerhouden hebt, krijgt hij / zij hier bericht van. Bij een positieve reactie van de kandidaat komt er meteen een definitieve overeenkomst tot stand. Indien het gaat om een opdracht die verder in de toekomst ligt (>24 uur), kan deze uitzonderlijk wel nog geannuleerd worden.

Probeer dit uiteraard zoveel mogelijk te vermijden. Voor een kandidaat is het immers niet leuk om eerst weerhouden te worden en dan toch op het laatste moment de opdracht zien geannuleerd te worden.

Ik heb snel hulp nodig maar kan een jobaanbieding pas invullen om te starten binnen twee uur?

Dat klopt. Dit is de minimumtijd die we ingebouwd hebben tussen het lanceren van een aanbieding en de start. Je mag immers niet vergeten dat er een proces van vraag en aanbod aan voorafgaat én dat de weerhouden kandidaat zich ook fysiek nog moet verplaatsen naar de plek van tewerkstelling.

Ik kan ook vrije tekst invullen?

Inderdaad. Dit kan je helpen de job beter te omschrijven en om wat praktische informatie toe te voegen (bijvoorbeeld de kleding die de kandidaat zelf moet voorzien).

Deze tekstvelden zijn echter geen selectiecriterium en alle kandidaten krijgen deze info te lezen! Wees je dus bewust van je boodschap en vermijd ook zeker elke vorm van discriminatie. (Voor meer info over het antidiscriminatiebeleid van Randstad: zie onze algemene voorwaarden).

Ik zie bij het plaatsen van een jobaanbieding het aantal kandidaten dat hiervoor in aanmerking komt veranderen. Wat zijn de automatische selectiecriteria?

In de eerste versie hanteren we de functie, het stelsel waaronder de kandidaat tewerkgesteld kan worden, de afstand die de kandidaat maximaal wenst te overbruggen en diens beschikbaarheid als automatische selectiecriteria. Uiteindelijk kies je als opdrachtgever zelf wie je wenst te weerhouden uit de kandidaten die hebben gereageerd.

Ik zie dat ik bij het invullen van een jobaanbieding het salaris kan wijzigen. Welk salaris moet ik aanbieden?

Het voorgestelde salaris is het wettelijk minimum gekoppeld aan de gekozen functie. Je kan dit dus niet naar beneden bijstellen, wel naar boven. Dit laatste kan nodig zijn wanneer je als opdrachtgever voor een vaste medewerker met dezelfde functie een hoger salaris betaalt. Onze kandidaten moeten wettelijk immers minimaal hetzelfde salaris ontvangen.

Is een kandidaat verplicht in te gaan op een jobaanbieding (vacature) of een definitief jobaanbod (contractvoorstel)?

Neen. Belangrijk is dat er een juiste overeenstemming is tussen wat de kandidaat wenst te doen en het aanbod en de opdrachtgever zelf. De kandidaat zal daarom ook altijd de gegevens van de opdrachtgever en diens aanbod nagaan alvorens definitief te beslissen.

Bovendien kan hij zich nog bedenken tussen de eerste reactie en het definitieve voorstel. Als de kandidaat toch niet akkoord gaat met het voorstel, kan je nog een definitief voorstel uitsturen naar andere kandidaten die ook reageerden op de vacature op voorwaarde dat ze nog niet bedankt werden voor hun reactie en dus nog in je lijst staan.

Kan ik ook een jobaanbieding uitsturen naar slechts één bepaalde kandidaat?

Dat kan. Voorwaarde is echter wel dat deze kandidaat reeds eerder op een jobaanbieding reageerde én je hem / haar als “favoriet” aangeduid hebt in de app. Bij het definitief versturen van de jobaanbieding heb je namelijk eerst nog de keuze om deze naar alle geselecteerde of naar één of meer van je favoriete kandidaten uit te sturen.

Breng je zelf een kandidaat aan, laat dit dan weten aan het PloyTeam via ploy@randstad.be zodat zij deze kandidaat meteen kunnen toevoegen aan je persoonlijke favorieten.

Waarmee moet ik rekening houden met het aanmaken van een shift?

Je geeft gewoon de voorziene start- en stoptijd in en eventueel de herhaalfrequentie (dagelijks of wekelijks). Ploy controleert vervolgens een aantal dingen automatisch. Zo kunnen er maximaal shiften voorzien worden voor een totaal van 11 uur per dag (exclusief overuren), 10 opeenvolgende dagen zonder onderbreking (2 dagen voor het type extra) en zal de inplanning van de job voor maximaal drie maanden in de toekomst kunnen gebeuren.

Pauzes hoeven niet geregistreerd te worden, deze worden automatisch bepaald in functie van de duur van de shift terwijl de al dan niet betaling van deze pauzes een keuze is die bij aanvang vastgelegd wordt in het profiel van de klant.

Welke leeftijd moeten de kandidaten hebben om de app te mogen gebruiken?

Kandidaten moeten minimum 16 jaar zijn om de app te kunnen gebruiken. Er worden immers jobs aangeboden met nachtwerk en deze kunnen wettelijk niet toegekend worden aan jongeren jonger dan 16 jaar. Als ze jonger dan 18 zijn, moeten ze nog steeds de toestemming van de ouders of de voogd hebben.