Kosten en facturatie
Het facturatieadres is verkeerd.

Laat dit dan weten aan ons team via ploy@randstad.be.

Hoe betaal ik?

Op het einde van elke shift wordt op basis van de reëel gewerkte uren en rekening houdende met alle parameters een eindafrekening gemaakt. Dit bedrag, BTW inclusief, wordt automatisch ingehouden van het meegedeelde bankrekeningnummer. De allereerste keer zal dit na ongeveer vijf werkdagen gebeuren, nadien volgen deze automatische betalingen na twee tot drie dagen na het einde van de shift.

Hoe kan ik dit verifiëren op mijn bankrekening?.

Alle betalingen hebben een referentie die de naam en de gewerkte uren van de kandidaat omvat.

Hoe wordt de uitbetaling aan de kandidaat geregeld?

De kandidaat krijgt per shift zijn loon uitbetaald, telkens de 2e werkdag na de shift. Naast het basisuurloon en de sectorgebonden vergoedingen, heeft de kandidaat ook recht op een  woon-werk-vergoeding, ecocheques, vakantiegeld en eindejaarspremie, steeds afhankelijk van het stelsel waaronder de kandidaat tewerkgesteld wordt en zijn persoonlijke situatie. Meer info over de uitbetaling aan de kandidaat vind je bij ‘veelgestelde vragen kandidaten’.

Ontvang ik hiervoor een factuur?

Eén keer per maand ontvang je van ons een factuur. In principe zijn dit “voldaan” facturen ter bevestiging van de automatisch uitgevoerde betalingen op het einde van elke shift tenzij om één of andere reden deze automatische betaling niet doorgegaan is of er een correctie uitgevoerd werd.

Waar vind ik financiële info over gewerkte shiften ?

Dit filmpje brengt je naar de financiële info van gewerkte shifts.

Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van deze app?

Gebruik van het platform is gratis zolang er geen effectieve job tot stand komt (weerhouden kandidaat). De prijs die getoond wordt per shift, houdt rekening met alle wettelijke verplichtingen en de CAO’s van PC302. Er gebeurt een automatische inning na bevestiging van de gewerkte uren.
De getoonde prijs per shift omvat:

- het nettoloon voor de medewerker
- eventuele toeslagen voor nacht, zon- en feestdagen of overuren
- vervoersonkosten en eco-cheques
- kledijvergoeding indien van toepassing
- de volledige persoonlijke en patronale fiscale en sociale zekerheidsbijdragen volgens het statuut  (extra, student, flexi-job of normaal)
- vakantiegeld, eindejaarspremie en pensioenpremie
- verzekeringen arbeidsongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid
- onze service fee omvattende 24/7 toegang tot de volledige pool voor extra hulp,  voordeel van contractuele flexibiliteit,  gebruik van de app, volledige administratieve afhandeling (dimona, sociale en contractuele documenten, loonberekening en betaling)