Veiligheid op de werkvloer
Hoe draagt Ploy bij aan het beschermen van zijn kandidaten tegen ongevallen op de werkvloer?

De gezondheid van onze kandidaten is belangrijk voor ons. Daarom informeren we hen hierover op een regelmatige basis. Via dit filmpje worden ze bijvoorbeeld geïnformeerd over de grootste risico’s op de werkvloer in de horecasector.

Wat kan ik als opdrachtgever doen om het risico op ongevallen te verminderen?

Zorg ervoor om onze kandidaten goed te onthalen en hen voldoende te informeren over de geldende veiligheidsmaatregelen op de werkvloer. Geef hen de tijd om hiermee vertrouwd te raken en volg hen zeker de eerste dagen van nabij op.

In geval van specifieke vereisten inzake veiligheidskledij, dien je hiervoor zelf in te staan.

Controleer zeker of de kandidaat aangepast schoeisel draagt met antislipzolen!

Wat te doen bij een zeer ernstig ongeval?

Bij een zeer ernstig of dodelijk ongeval neem je tijdens de kantooruren van 8 uur 30 tot 17 uur 30 van maandag tot vrijdag contact op met het nummer 02 474 61 33.

Buiten deze kantooruren kan je terecht op het nummer 0800 94352.