Gewerkte uren
Een kandidaat heeft een werkongeval gehad. Wat moet ik doen?

Indien nodig uiteraard eerst de passende medische zorgen toedienen. Meld ons dit vervolgens via ploy@randstad.be waarna iemand van ons PloyTeam de eerstvolgende werkdag zelf contact zal nemen om de verdere opvolging te verzekeren.

Een kandidaat laat mij weten dat hij niet kan aanwezig zijn wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden. Wat moet ik doen?

Dit filmpje legt je uit wat te doen in dergelijke situaties
 
Geef dit door via de app (via werkschema). In geval van ziekte vragen wij aan de kandidaat een medisch attest te sturen naar ploy@randstad.be. Onze kandidaten worden er telkens op gewezen dat herhaalde niet-verontschuldigde en/of op het laatste moment gemelde afwezigheden een negatieve impact hebben op hun beoordelingen. Uiteindelijk kunnen deze zelfs tot de uitsluiting van het platform leiden. Een kandidaat die een medisch attest van ziekte bezorgt, zal door Ploy volgens de wettelijke bepalingen voor deze ziekte worden verloond. 

Hoe worden de gewerkte uren doorgegeven aan het Ploy Team?

Op het einde van elke shift word je als opdrachtgever gevraagd om het voorziene uurrooster te bevestigen als zijnde gewerkt of om de afwijkingen op dit uurrooster door te geven. (Dit kan zijn: te laat toegekomen, te vroeg weggegaan of helemaal niet gekomen). Doe je dit als opdrachtgever niet binnen de 12 uur volgend op het einde van het uurrooster van die dag, dan gaan we ervan uit dat het uurrooster gepresteerd werd zoals voorzien en wordt de shift automatisch afgesloten. In alle gevallen ontvangt ook de kandidaat hiervan een bericht zodat hij eventueel kan reageren naar het Ploy Team indien hij niet akkoord is met de gewerkte of afwezige uren zoals geregistreerd door de opdrachtgever.

Deze filmpjes tonen je hoe je de gewerkte uren doorgeeft binnen de 12u na afloop van de shift of later dan 12u na afloop van de shift.

Wat als een kandidaat langer werkt dan de oorspronkelijke opgegeven uren?

Ook dit geef je op het einde van de shift in als een afwijking op het uurrooster. Ploy berekent zelf de eventuele toeslag van deze overuren in functie van de parameters in je klantendossier.

Wat betekent de knop “voorlopig aanpassen” in het uurrooster?

Zodra je op de hoogte bent van een afwijking op het uurrooster (kandidaat is te laat of zal vroeger vertrekken), kan je dit tot aan het einde van de oorspronkelijke voorziene shift reeds registreren. Na het einde van de shift, bevestig je definitief deze aanpassing of kan je ze nog opnieuw een laatste keer correct opgeven.