Jobaanbiedingen
Ben ik verplicht in te gaan op een jobaanbieding?

Neen. Belangrijk is dat er een juiste overeenstemming is tussen wat je wenst te doen en het aanbod alsook de opdrachtgever zelf. Je kan daarom ook altijd best de informatie over de opdrachtgever even raadplegen.

Hoe aanvaard ik een jobaanbieding? / Hoe weiger ik een jobaanbieding?

Dit filmpje leert je hoe je kan sollicteren voor een job en hoe je een jobaanbieding definitief aanvaard.
 
Nadat je geregistreerd bent, zal je via notificaties op de hoogte gebracht worden van nieuwe aanbiedingen. Op de startpagina van de app zal je kunnen doorklikken op elke aanbieding om zo meer details te vernemen over elke job. Bij interesse kan je reageren, is de aanbieding toch niets voor jou, dan kan je deze negeren (ze verschijnt dan in je joboverzicht onder de rubriek “archief”) Opgelet: op dit moment betoon je enkel interesse voor de job en laat je dit op deze manier automatisch weten aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal vervolgens je sollicitatie bekijken en mogelijks vergelijken met deze van andere kandidaten die eveneens op deze aanbieding reageerden. De jobaanbieding zelf vind je gedurende deze fase terug onder de rubriek “openstaande” jobs (= wachtend op antwoord van de opdrachtgever).

Ik heb al vaak gereageerd op jobaanbiedingen, maar werd nog nooit of slechts zelden weerhouden. Wat doe ik verkeerd? Wat kan ik verbeteren?

Het is de opdrachtgever zelf die kiest uit alle kandidaten die reageerden op de jobaanbieding. Zijn keuze zal gebaseerd zijn op ervaring, beoordelingen, aanbevelingen, talenkennis, volledigheid van het profiel enz. Je doet er dus goed aan ervoor te zorgen dat je profiel volledig is en dat je snel voldoende ervaring opbouwt. Dit laatste kan je door bijvoorbeeld toch te reageren op aanbiedingen die op het laatste moment moeten ingevuld worden of die minder aantrekkelijk zijn (omdat ze misschien van korte duur zijn). Uit ervaring weten we immers dat hierop minder kandidaten reageren waardoor je kansen om weerhouden te worden natuurlijk stijgen. Zo bouw je zelf dan toch snel ervaring en positieve reacties op waardoor je profiel zal opvallen en je meer kans hebt om uitgekozen te worden voor jobs waarop meerdere kandidaten gereageerd hebben.

Ik heb een jobaanbieding waarvoor ik in aanmerking kom, maar er zijn één of een paar dagen in de planning die niet kunnen voor mij door omstandigheden. Wat kan ik doen?

Als het om meerdere dagen gaat uit een reeks, kan je best niet reageren op de jobaanbieding. De opdrachtgever verwacht namelijk iemand die stipt aanwezig kan zijn op alle voorziene momenten. Bovendien zal je een finale aanbieding bij overlap met eerder aanvaarde jobs sowieso niet kunnen aanvaarden.

Ik heb per ongeluk gereageerd op een jobaanbieding. Kan ik mijn kandidatuur nog annuleren?

De kandidatuur als dusdanig niet. Wanneer je weerhouden zou worden door de opdrachtgever, krijg je hiervan bericht en dien je nog definitief te bevestigen of kan je op dat moment ook nog weigeren. Door te weigeren op het definitief aanbod trek je dus je kandidatuur weer in. Probeer dit uiteraard zoveel mogelijk te vermijden, voor een opdrachtgever is het immers niet leuk om een kandidaat op het laatste moment toch nog te zien afhaken.

Ik ontvang geen jobaanbiedingen of geen jobs die overeenstemmen met mijn profiel. Hoe komt dit?

Kijk je profiel na, vermoedelijk staat je beschikbaarheid verkeerd ingevuld (als je slechts één of verkeerdelijk zelfs geen enkele dag beschikbaar bent, is het logisch dat je zeer weinig of zelfs geen aanbiedingen ontvangt). Kijk ook na of de functies waarvoor je jobaanbiedingen wenst te ontvangen juist ingevuld zijn en verifieer ook je stelsel waaronder je tewerkgesteld kan worden (student, extra of algemeen). Tot slot, kijk ook even de afstand na waarbinnen je je wenst te verplaatsen. Als deze laag staat, ontvang je enkel aanbiedingen van zaken uit je (onmiddellijke) omgeving.

Ik werd weerhouden voor een job. Wat moet ik nu doen?

Je ontvangt een notificatie en via de app ga je definitief akkoord met het aanbod. Vanaf nu ben je formeel aangesteld voor deze opdracht en word je verwacht bij de opdrachtgever op de afgesproken plaats en tijdstip. Houd ook rekening met alle extra informatie en/of richtlijnen die voorzien werden in de jobomschrijving. Je vindt de job terug in de rubriek “bevestigd” van je sollicitaties en in je kalender verschijnen de uren van je werkrooster voor de dag(en) dat je werkt. Tot slot ontvang je ook nog via ons platform My Randstad je feitelijke arbeidsovereenkomst.

Waarom moet ik aangeven of ik nog in aanmerking kom of niet voor een studentenjob onder het speciale stelsel (50 dagen regel)?

Dit is in je eigen belang. Gedurende 50 dagen per jaar kan je immers onder dit speciale stelsel tewerkgesteld worden waardoor je nettosalaris aanzienlijk hoger ligt. Het resterende aantal dagen dat je als student onder dit speciale stelsel kan werken, dien je zelf na te gaan via student@work.be. Indien dit saldo door jou bevestigd werd bij de reactie op de aanbieding (door “ja” te antwoorden op de vraag wanneer deze in de app gesteld wordt) zal er nog een controle volgen door het Ploy Team om te zien of je hiervoor werkelijk in aanmerking komt. Het nettosalaris zal dus bij een negatieve controle lager zijn. Je begrijpt dus dat het erg belangrijk is om op deze vraag correct te antwoorden.