Registratie / user account / aanmaak van je profiel
Hoe geef ik aan voor welke functies ik aanbiedingen wens te ontvangen?

De eerste keer doe je dat tijdens de registratie van je profiel op de site. Als je dit achteraf wenst te wijzigen, laat je dat weten aan het Ploy Team via ploy@randstad.be. Kies uiteraard enkel voor deze functies waarvoor je aanbiedingen wenst te ontvangen en waarvoor je de nodige ervaring kan voorleggen.

Hoe kan ik mijn Ploy account stopzetten of schrappen?

Stuur een mail naar het Ploy Team via ploy@randstad.be dat de nodige stappen zal ondernemen. Omdat we uiteraard steeds onze dienstverlening trachten te verbeteren voor onze kandidaten, zouden we het ook fijn vinden indien je ons de reden voor dit stopzetten meteen in de mail kan laten weten.

Hoe word ik een Ployer?

Registreer je op de site en we bekijken meteen je aanvraag. Kom je in aanmerking als Ployer, dan krijg je via de site toegang tot je profiel om dit samen verder aan te vullen. Aansluitend activeren we dan je account (zie verder, gebruik maken van de app).

Ik kan mijn foto niet opladen op mijn profielpagina van de site?

Dit heeft waarschijnlijk te maken met een verkeerd bestandstype of een te grote omvang. Foto’s kunnen enkel opgeladen worden als .jpg formaat. Om voldoende kwaliteit te garanderen moet dit een formaat zijn van tenminste 240 x 430 px. en mag de bestandsgrootte niet hoger zijn dan 20Mb.

Moet ik een foto opladen?

Je kansen op een job stijgen aanzienlijk indien je een recente foto toevoegt. Simpel gezegd zal een opdrachtgever een medewerker met foto vaak verkiezen boven iemand wiens profiel onvolledig is.

Waarom moet ik mijn bankrekeningnummer opgeven?

Dit is nodig om de betaling van je salaris te ontvangen. Wij betalen enkel via elektronische weg. De eerste keer doe je dat tijdens de registratie op de site. Als je dit achteraf wenst te wijzigen, laat je dat weten aan het Ploy Team via ploy@randstad.be.

Waarom moet ik opgeven op welke dagen ik wens te werken en tot welke afstand van mijn woonplaats?

We vinden het belangrijk dat wanneer je je engageert tot de uitvoering van een opdracht, je dit ook op een enthousiaste en gemotiveerde manier doet. We laten je daarom de keuze om dit in een bepaalde regio / locatie te doen alsook op die momenten of dagen die het best voor je passen. Dit betekent dat je enkel jobaanbiedingen zal ontvangen voor momenten waarop je beschikbaar bent en of voor locaties die binnen de door jou gekozen afstand tot je woon- of verblijfplaats vallen.

De eerste keer doe je dat tijdens de registratie van je profiel op de site. Als je dit achteraf wenst te wijzigen, laat je dat weten aan het Ploy Team via ploy@randstad.be. De dagen waarop je wenst te werken daarentegen, kan je zelf aanpassen bij de instellingen van je app.

Waarom word ik gevraagd mijn identiteitskaart of andere documenten in te scannen?

Het is in je eigen belang dat we je juiste identiteit kennen. Al je prestaties dragen immers bij tot je rechten in de sociale zekerheid en dienen dus correct verwerkt te worden in je dossier bij de overheid. Bovendien respecteren we de volledige sociale wetgeving en dienen we dus ook na te gaan of je in België tewerkgesteld mag worden.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? Zijn al deze gegevens veilig opgeslagen? Wordt mijn privacy gerespecteerd?

Je informatie is opgeslagen in overeenstemming met de meest strikte veiligheidsvoorschriften en met respect van de privacywetgeving. Zowel tijdens het versturen als tijdens het opslaan zijn alle data beschermd tegen niet geautoriseerde toegang. Zolang je niet reageert op een jobaanbieding kan, buiten jezelf, niemand je gegevens raadplegen. Het is enkel wanneer je reageert op een jobaanbieding, dat de opdrachtgever van deze aanbieding een gedeelte van je profiel te zien krijgt (enkel jobgerelateerde informatie). Dit betekent dat data van een kandidaat enkel gebruikt worden wanneer ze nodig zijn voor het tot stand komen van de opdracht tussen opdrachtgever en kandidaat. Meer informatie hierover vind je tenslotte terug in onze Privacy Statement.

Welke basiseigenschappen dient een Ployer te bezitten?

Ployers zijn enthousiaste, gemotiveerde werkkrachten en opdrachtgevers die onderling gemaakte afspraken steeds nakomen. Wederzijds respect en engagement zijn dus super belangrijk. Loopt er toch een keertje wat fout in de samenwerking, dan informeren we elkaar op een snelle en transparante manier!

Welke leeftijd moet ik hebben om een Ployer te kunnen worden?

Je moet minimum 16 jaar zijn om de app te kunnen gebruiken. Er worden immers jobs aangeboden met nachtwerk en deze kunnen wettelijk niet toegekend worden aan jongeren onder de 16 jaar. Bovendien moet je onder de 18 jaar ook steeds toestemming hebben van je ouders of voogd.