Loonbetaling
Heb ik recht op eco-cheques?

Ja, je hebt hier recht op, behalve voor de tewerkstelling met een studentencontract. De eco-cheques worden je jaarlijks automatisch toegekend in de loop van de maand maart.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Ja, je hebt recht op een eindejaarspremie van het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten volgens de hier geldende voorwaarden. Voor meer info, zie www.fondsinterim.be.

Kan het zijn dat mijn nettobetaling niet exact overeenstemt met het bedrag dat ik te zien kreeg op de app na afloop van mijn shift?

Ja dat kan. Er zijn immers verschillende factoren die hier invloed op kunnen hebben. Op de app tonen we enkel een gemiddeld nettobedrag berekend met de standaard wettelijke inhouding aan sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing conform het stelsel waaronder je aan de slag gaat (student, extra, flexi jobber, algemeen) voor een alleenstaande persoon zonder kinderen ten laste. Dit bedrag is inclusief bijkomende vergoedingen voor woon-werk verplaatsing, kledij, nachtwerk, werk op zon- of feestdagen wanneer deze van toepassing zijn, maar houdt anderzijds geen rekening met specifieke sociale zekerheidstoeslagen (werkbonus) of bijzondere inhoudingen. In de effectieve loonberekening die de eerstvolgende werkdag volgt, zitten deze parameters wel allemaal vervat. Hierdoor kan je uiteindelijke betaling lichtjes afwijken van het getoonde bedrag. Het getoonde netto bedrag op de app is dus enkel indicatief. Indien je tot slot je burgerlijke staat en/of kinderen ten laste wenst aan te passen, kan je ons dit laten weten via ploy@randstad.be

Krijg ik voor mijn tewerkstelling via Ploy ook vakantiegeld?

Ja, je bouwt voor je tewerkstelling via Ploy evengoed vakantierechten op en krijgt hiervoor eveneens vakantiegeld. Dit vakantiegeld wordt jaarlijks automatisch uitbetaald in de loop van de maand juni door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Opgelet, als je werkt met een flex-contract krijg je je vakantiegeld onmiddellijk mee uitbetaald op het einde van iedere shift. Als je werkt met een studentencontract heb je geen recht op vakantiegeld en bouw je ook geen vakantierechten op.

Ontvang ik een document (281.10) om mijn belastingaangifte in te vullen?

Ja, dit krijg je jaarlijks ter beschikking gesteld in je online dossier via MyRandstad.

Ontvang ik voor elke salarisbetaling ook een loonbrief?

Voor elke afzonderlijke betaling krijg je via My Randstad een aparte loonbrief.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

De salarissen kunnen pas verwerkt worden zodra de opdrachtgever het aantal gewerkte uren bevestigd dan wel aangepast doorgestuurd heeft (ten laatste 12 uur volgend op het einde van het uurrooster van elke dag). De eerstvolgende werkdag worden deze uren verwerkt en betaald. Omwille van de tijd die vervolgens nog nodig is om deze betaling van onze rekening naar de rekening van de kandidaat te transfereren, moet je gemiddeld rekenen op drie tot maximum 5 kalenderdagen om je betaling te ontvangen (tijdens weekends en feestdagen gebeuren er immers geen transfers tussen banken onderling). Elke gewerkte shift wordt afzonderlijk op dezelfde manier verwerkt (als je bijvoorbeeld drie dagen via Ploy werkt, krijg je drie opeenvolgende betalingen).