Gewerkte uren
Hoe worden mijn gewerkte uren doorgegeven aan het Ploy Team?

Op het einde van elke shift wordt de opdrachtgever gevraagd om het voorziene uurrooster te bevestigen als zijnde gewerkt dan wel om de afwijkingen op de geplande uren door te geven (dit kan zijn te laat toegekomen, te vroeg weggegaan of helemaal niet gekomen). Doet de opdrachtgever dit niet binnen de 12 uur volgend op het einde van het uurrooster van die dag, dan gaan we ervan uit dat het uurrooster gepresteerd werd zoals voorzien en gebeurt de bevestiging automatisch. In alle gevallen ontvang je hiervan een bericht incluis een indicatie van het bedrag dat je hiervoor netto zal ontvangen alsook de uren die er gewerkt werden.

Ik heb een werkongeval gehad. Wat moet ik doen?

De opdrachtgever zal ons hierover de nodige informatie bezorgen en iemand van ons Ploy Team zal de eerstvolgende werkdag contact met jou opnemen om de verdere opvolging te verzekeren.

Ik kan niet aanwezig zijn wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden. Wat moet ik doen?

Indien je dit meer dan 24 uur op voorhand weet, kan je je afwezig melden via de app (klikken op het uurrooster in je werkschema). Weet je dit minder dan 24 uur vóór de start van je shift, dan kan je je niet meer afwezig melden via de app maar dien je dit toch nog onmiddellijk te laten weten aan je opdrachtgever via telefoon. Dit nummer vind je terug via je werkschema. In geval van ziekte vragen we je ook altijd een medisch attest te sturen naar ploy@randstad.be. Houd er ook rekening mee dat herhaalde niet gerechtvaardigde en/of op het laatste moment gemelde afwezigheden een negatieve impact op je beoordelingen zullen hebben en uiteindelijk zelfs tot de uitsluiting van het Ploy platform kunnen leiden.

Wat gebeurt er als ik langer werk (overuren)?

Je opdrachtgever zal ons dit laten weten en de extra uren zal je automatisch betaald krijgen. Je ziet dit ook meteen aan de gegevens in je uurrooster.

Wat moet ik doen indien ik het niet eens ben met wijzigingen die opgegeven werden door de opdrachtgever?

Dit filmpje legt uit hoe je opmerkingen kan doorgeven aan het Ploy-team
 
In je werkschema kan je voor elke uurrooster een opmerking meegeven voor het Ploy Team (bv. waarom je het niet eens bent met bepaalde wijzigingen). Het Ploy Team zal indien nodig contact opnemen met jou en/of de opdrachtgever om na te gaan wat er precies aan de hand is. Je hoeft in deze situatie dus nooit zelf de opdrachtgever hierover te contacteren.